Veiklos sritys

UAB Tauragės butų ūkis yra įsteigta reorganizavus Tauragės valstybinę butų eksploatavimo įmonę ir yra šios įmonės teisinių įsipareigojimų perėmėja. Tauragės rajono taryba 1995-09-05 įregistravo savarankišką įmonę uždarąją akcinę bendrovę Tauragės butų ūkį. Įmonės kodas 179206436.
 

2002-06-14 Tauragės rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr.237 ,,Dėl daugiabučių namų butų ir negyvenamųjų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės laikinojo administravimo“ UAB Tauragės butų ūkis įpareigota atlikti visas daugiabučių namų administratoriaus funkcijas.
 

Bendrovės pagrindinė veikla yra daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektų administravimas. Papildomai bendrovė vykdo įvairius statybos remonto darbus,  pagal sutartis su daugiabučių namų savininkų bendrijomis vykdo bendrijų administratoriaus funkcijas.
 

Bendrovė turi ilgametę patirtį administruojant ir prižiūrint gyvenamųjų butų fondą, turi nuolat atnaujinamą remonto bazę su reikalinga technine Įranga. Bendrovės specialistai pagal sutartis su daugiabučių namų butų bendrasavininkais nuolat stebi daugiabučių namų būklę, pastatų pagrindinių konstrukcijų mechaninĮ patvarumą, šalina smulkius defektus, užtikrina saugų bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, šildymo ir karšto vandens tiekimo, vandentiekio ir buitinių nuotekų) naudojimą, avarijų lokalizavimą. Įmonė turi kvalifikuotų techninės priežiūros specialistų, kurie vykdo technines apžiūras, nuolatinius stebėjimus, organizuoja ir atlieka nuolatinę namo bendro naudojimo objektų priežiūrą, remontą pagal Statybos techniniame reglamente nustatytus gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus.
 

Bendrovė, vykdydama administratoriaus funkcijas, priskaičiuoja gyvenamųjų patalpų nuomininkams (savivaldybės butuose) ir butŲ savininkams mokesčius už komunalines ir kitas paslaugas bei juos surenka.
 

Mokesčiai renkami kasoje J. Tumo-Vaižganto g. 124. Bendrovė skatina bei remia bendrijų steigimo procesą administruojamuose daugiabučiuose namuose. Konsultuoja bendrijų pirmininkus ir butų savininkus namo priežiūros bei lėšų planavimo klausimais. Teikia įsikūrusioms bendrijoms kvalifikuotą paramą organizuojant bendrijų pirmininkų ir butų savininkų konsultavimą daugiabučių namų modernizavimo programos klausimais.
 

Šiuo metu bendrovė administruoja ir eksploatuoja 4 721 daugiabučių gyvenamųjų namų butą, t. y. 206 533,00 kv. m.

 

Daugiabučių namų savininkų bendrijoms:
 

  • atliekame bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą;
  • prižiūrime namo šildymo ir karšto vandens sistemas;
  • lokalizuojame ir likviduojame avarijas bendrojoje inžinerinėje įrangoje;
  • tvarkome namo priežiūros dokumentaciją;
  • atliekame periodines ir neeilines apžiūras;
  • paruošiame namą šildymo sezonui;
  • remontuojame ir renovuojame namo bendrąsias konstrukcijas ir bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą;
  • renkame ir apskaičiuojame mokesčius; tvarkome buhalterinę apskaitą

 

ĮMONĖS VEIKLOS PLANAS 2023 METAMS

ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJA 2020-2024 METAMS

RAŠTAS DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ , SUSIJUSIŲ SU UAB TAURAGĖS BUTŲ ŪKIO 2019-2024 M. VEIKLA