2021.10.04

Informacija daugiabučio namo gyventojams,

Informuojame, kad Jūsų name vyksta balsavimas dėl ilgalaikio plano patvirtinimo.
LR civilinis kodeksas numato: ,,Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus‘‘.

Atsižvelgiant į teisės aktus, bei bendrasavininkiams įtvirtintas pareigas, prašome aktyviai balsuoti ir užpildytus biuletenius įmesti į balsadėžę.