SKOLININKŲ DĖMESIUI!

                      Visi butų savininkai ir nuomininkai privalo laiku apmokėti kas mėnesį pateikiamas sąskaitas už jų būstui teikiamas komunalines paslaugas ir pastato eksploataciją. Laiku nesumokėjus ar apmokėjus ne visą sąskaitą, yra skaičiuojami delspinigiai LR Vyriausybės nutarimu patvirtinta tvarka. Skolininkas, gavęs sąskaitą su įspėjančiu užrašu apie jo skolos didėjimą ir galimą priverstinį skolos išieškojimą, turi rimtai susirūpinti ir imtis priemonių skolai padengti. Ką reikėtų daryti?

                      1.Kol UAB Tauragės butų ūkis nesikreipė į teismą dėl skolos priteisimo, reikia nedelsiant kreiptis į mūsų bendrovės administraciją su prašymu susidariusią skolą leisti sumokėti dalimis. Motyvuotas prašymas turi būti pateiktas raštu, nurodant skolos dydį, įsiskolinimo priežastis. Prašyme reikia nurodyti skolos sumokėjimo terminus bei įsipareigoti mažinti skolą ir pilnai apmokėti einamojo mėnesio sąskaitą. Bendrovės direktorė tokius prašymus peržiūri ir vizuoja specialistams su atitinkama rezoliucija. Ne visi prašymai yra tenkinami taip, kaip gyventojas prašo. Nuolatinių skolininkų, nesumokėjusių anksčiau priteistų skolų, prašymai be rimtų motyvų (pvz.: neturėjau laiko sumokėti, dariau buto remontą ir neliko pinigų mokėti už paslaugas, skolas padarė per vasarą bute gyvenę draugai, visus pinigus išleidau ir pan.) patenkinami retai. Patariame visiems, kam rūpi susidariusios skolos už butą, kreiptis su tokiu prašymu kol ne vėlu. O kada vėlu?

                      2. Šiek tiek jau pavėluota kai dokumentai pateikti teismui dėl skolos priteisimo. LR CPK numato du būdus prisiteisiant skolą iš skolininko. Pirmasis ir pigesnis - UAB Tauragės butų ūkis kreipiasi į teismą su pareiškimu. Pareiškime nurodo skolininko skolą, delspinigius, žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas, kurias patiria mūsų bendrovė kreipdamasi į teismą, kad pastarasis nagrinėtų pareiškimą ir kurias prašo priteisti iš skolininko. Tada žyminio mokesčio suma apskaičiuojama taip – visa skola eurais  x 3 % : 4 = žyminis mokestis eurais, bet ne mažiau kaip 4,00 Eur  (LR CPK 80 str.).Teismas tokį dokumentų paketą su teismo įsakymu ir pranešimu siunčia skolininkui. Teismo įsakymas įsiteisėja per 20 dienų nuo gavimo ir skola skolininkui priteisiama. Teismo įsakyme nurodytas sumas reikia sumokėti taip : skolą apmokame įprastai, kaip ir kas mėnesį gaunamą sąskaitą, o teismo priteistus delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį ir kitas) reikia sumokėti bendrovės kasoje, gaunant kasos pajamų orderio šaknelę, nes šios sumos buto sąskaitoje nenurodomos. Tokiu būdu priteisiant skolą nei skolininkui, nei ieškovui eiti į teismą nereikia. Jei skolininkas, gavęs tokius dokumentus, nesutinka su skolos dydžiu, patariame ir prašome ateiti į UAB Tauragės butų ūkį pasiaiškinti. Neskubėkite teismui reikšti prieštaravimų, neišsiaiškinę tokio veiksmo pasekmių. Antrasis ir brangesnis, ir ilgesnis – jei skolininkas, nesutikdamas ir gerai neišsiaiškinęs dėl skolos dydžio, pareiškia prieštaravimus teismui. Teismas nurodo UAB Tauragės butų ūkiui pateikti ieškinį, primokant žyminio mokesčio ( 3 % nuo skolos dydžio, bet ne mažiau kaip 10,00 Eur) ir nustato parengiamojo posėdžio datą, į teismą kviečia abi šalis - ir ieškovą, ir atsakovą. Jei skolininkas nerandamas ir nežinoma jo darbo ir gyvenamoji vieta, procesiniai dokumentai bei informacija apie bylos nagrinėjimą vietą ir laiką skelbiami viešai, specialiame internetiniame puslapyje teismai.lt . Teismas priteisia skolą ir teismo sprendimui įsiteisėjus, išduoda vykdomąjį raštą. Gavusi teismo vykdomąjį raštą arba teismo įsakymą, UAB Tauragės butų ūkis turi teisę jį pateikti antstoliui vykdymui.

                      3. Kai skola priteista, bet neperduota antstoliui vykdymui, skolininkas dar gali “sutaupyti”, kreipdamasis į bendrovės administraciją su raštišku prašymu nesiųsti vykdymui, išdėstant motyvus, nurodant galimybes dengti skolą ir kita (panašiai kaip 1 punkte). Pateikęs tokį prašymą, skolininkas gali tikėtis išvengti vykdymo išlaidų, jei vykdys savo įsipareigojimus dėl skolos mokėjimo.

Kai vykdomasis raštas jau vykdyme pas antstolį, skolininkas turi skolos sumokėjimo klausimą derinti su antstoliu ir privalo vykdyti jo nurodymus !

    Pateikiame pavyzdį, kiek praranda skolininkas pinigų, jei laiku nemoka skolos ir nesiima priemonių išvengti bylinėjimosi išlaidų ir vykdymo išlaidų. Pavyzdys yra tikras : skolininkė nemokėjo už butą vienerius metus ir devynis mėnesius. Teismas priteisė 792,06 Eur skolos, 47,34 Eur delspinigių, 25,18 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš viso 864,58 Eur. Kad pateikti vykdymui, UAB Tauragės butų ūkis turėjo sumokėti 23,17 Eur antstoliui vykdymo bylos bendrųjų išlaidų. Antstolis rašo skolininkei raginimą per 10 dienų sumokėti 864,58 Eur skolos ir 28,67 Eur bylos administravimo išlaidų (prie minėtų 23,17 Eur čia dar prisidėjo antstolės instrukcijoje numatytos išlaidos) ir nurodo, kad, nesumokėjus per 10 dienų, išieškojimas bus vykdomas priverstinai, išieškant 183,62 Eur vykdymo išlaidų, kaip numatyta Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Tokiu būdu skolininkas, laiku nesumokėjęs 792,06 Eur skolos už butą, antstoliui priverstinai išieškant, turės sumokėti iš viso 1076,88 Eur (792,06 47,34 25,18 28,67 183,62).  “Be reikalo” skolininkui reikės mokėti 284,81 Eur.
                      Kitas dažnai pasitaikantis pavyzdys, kaip neturi elgtis skolininkas : gavęs raginimą iš antstolio, skolininkas skuba į UAB Tauragės butų ūkį, sumoka visą skolą ir neinformavęs antstolio galvoja, kad jis niekam nieko neskolingas. Antstolis, praėjus raginime nustatytam laikui (dažniausiai 10 dienų) ir negavęs iš skolininko informacijos apie sumokėtą skolą, pradeda vykdymo veiksmus, t.y. jei reikalinga - areštuoja butą, pateikia vykdomąjį raštą vykdymui “Sodrai” iš pensijos ar į skolininko darbovietę iš gaunamo darbo užmokesčio. Kai vykdymas pasiekia skolininko pajamas, šis pradeda “bėgioti”, visus kaltinti ir ieškoti teisybės, o iš tikro yra kaltas pats. “Būdamas nekaltas” jis turės sumokėti antstoliui bylos vykdymo išlaidas. Skaitykite atidžiai gautus dokumentus ir vykdykite laiku antstolio nurodymus !
                      Kviečiu butų savininkus, kurie nėra sudarę pastato eksploatavimo ir paslaugų teikimo sutarčių, atvykti į UAB Tauragės butų ūkis ir pasirašyti šias sutartis. Sutarčių pasirašymas svarbus Jums, kaip vartotojams, gaunantiems paslaugas iš mūsų bendrovės. Tuo pačiu reikia atsinešti butų nuosavybės dokumentus. Butų savininkai, kurie pirko, paveldėjo, mainė ar dovanojimo sutartimis įgijo nuosavybės teisę į butą, privalo pranešti apie buto savininko pasikeitimą mūsų bendrovei, ypač tie savininkai, kurie šiuo metu yra skolininkai.
                      Kai kurie skolininkai klaidingai supranta skolų išieškojimo procesą. Manoma, kad antstoliui pardavus butą už skolas, visos skolos, susijusios su butu, pranyks. Deja, priteistą skolą reikės sumokėti visą. Jei, pvz., skola už butą priteista 3765,06 Eur, antstolis pardavė butą varžytinėse už 3185,82 Eur, tai 579,24 Eur skola dar lieka ir ateityje bus išieškoma, skolininkui įgijus kito turto, įsidarbinus iš gaunamų pajamų, iš pensijos ar paveldėto, išlošto ar loterijoje laimėto turto ir t.t. Pateikti antstoliui vykdymui, įstatymo nustatytas 10 metų terminas. Po kiekvieno pateikimo antstoliui vykdymui, šis terminas atsinaujina, todėl skolos sumokėjimas yra neišvengiamas, be to, skolininkui mirus, jo paveldėtojai paveldi tiek turtą, tiek skolas.

                      UAB Tauragės butų ūkis skolų išieškojimą vykdo  skolų išieškojimo specialistė Jurgita Andruškevičienė, talkina advokatė Enrika Maksimavičienė. Skolininkai gali su šiais darbuotojais aiškintis skolų dydžio ir skolų sumokėjimo klausimus.

Kviečiu visus  daugiabučių namų butų skolininkus dalykiškam ir geranoriškam bendradarbiavimui. Spręskim šias bėdas trumpiausiu ir pigiausiu keliu.


Telefonas informacijai : Jurgita Andruškevičienė, (8 446) 61 715Informacija atnaujinta 2020-08-21

Avarinė tarnyba

Dirbame visą parą8 699 19 813

Darbo laikas

I-IV: 8-17, V: 8-15.45 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Savitarnos svetainė

Prisijungimo instrukcija