PARDUODAMAS NEKILNOJAMAS TURTAS

2020-07-08

PARDUODAMO NEKILNOJAMOJO TURTO PASTATO  MECHANINĖS DIRBTUVĖS TAURAGĖJE, BAŽNYČIŲ G. 9C VIEŠAS AUKCIONAS

 

Pastatas – mechaninės dirbtuvės (unikalus Nr. 7796-2000-9018, bendras plotas 224,57 kv. m., pastato pažymėjimas plane 1G1p), Tauragėje, Bažnyčių g. 9C

________________________________________________________________________

Pradinė pardavimo kaina 36 000 Eur.INFOLEX.LT > E. varžytinės ir virtualus aukcionas – jau kasdienybė

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 3 600 Eur

kainos didinimo intervalas – 360 Eur

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur

Turto apžiūra: Turto apžiūra susitarus iš anksto. Dėl apžiūros kreiptis : UAB Tauragės butų ūkio direktorių Egidijų Vaitiekų, tel. (8 446) 61 711, mob. 8 652 83 416, el. paštas: direktorius@taubu.lt 

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2020 m. rugpjūčio 13 d. 00:00 val., pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 14 d. 23:59 val.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės.

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje – internetiniame puslapyje https://www.evarzytynes.lt

Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti aukciono dalyviu. Sąskaitos registravimo mokesčiui ir garantiniam įnašui sumokėti rekvizitai: UAB Tauragės butų ūkio sąskaitą LT75 4010 0416 0009 0371, esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:

1) registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją;

2) įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją;

3) kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją;

4) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;

5) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, turi pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas:

1) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;

2) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Aukcioną laimėjęs dalyvis turės pateikti šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Elektroninis aukcionas prasideda – 2020 m. rugpjūčio 18 d. d. 9:00 val., baigiasi – 2020 m. rugpjūčio 21 d. 13:59 val.

Aukciono vykdymo būdas: elektroninis aukcionas, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 ir Nekilnojamojo turto Tauragėje, Bažnyčių g. 9C, pardavimo viešame aukcione, vyksiančiame informacinių technologijų priemonėmis nuostatais, patvirtintais Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 5-461 „Dėl leidimo vykdyti nekilnojamojo turto Tauragėje, Bažnyčių g. 9C, pardavimo viešą aukcioną, vyksiantį informacinių technologijų priemonėmis“.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu vilma.bergeliene@taurage.lt, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su šiose viešo aukciono sąlygose nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.

Nekilnojamojo turto kartu su žemės sklypu pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.

Kitos aukciono sąlygos: sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.

Informaciją apie nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties projektą teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistė Vilma Bergelienė, tel. (8 446) 62 853, mob. 8 673 34729, el. p. vilma.bergeliene@taurage.lt.‹ Atgal

Avarinė tarnyba

Dirbame visą parą(8 446) 61 7138 699 19 813

Darbo laikas

I-IV: 8-17, V: 8-15.45 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Savitarnos svetainė