Skelbimas dėl kandidatų į Uždarosios akcinės bendrovės Tauragės butų ūkis valdybos narių vietas atrankos

2019-05-03

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į UAB TAURAGĖS BUTŲ ŪKIO VALDYBOS NARIO VIETĄ ATRANKOS

 

UAB Tauragės butų ūkis (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 179206436, adresas: Prezidento g. 17, LT-72253 Tauragė:

 1. Skelbia kandidatų atranką į Bendrovės valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo arba teisės, arba žmogiškųjų išteklių valdymo, arba ūkio šakos, kurioje veikia savivaldybės valdoma įmonė, srityje, vietas.

Bendrovės interneto svetainės adresas http://www.taubu.lt

 1. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

UAB Tauragės butų ūkis, Prezidento g. 17, LT-72253 Tauragė, Administratoriaus kabinetas Nr. 7. Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.;

2.2. elektroniniu paštu info@taubu.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos nario atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB Tauragės butų ūkis, Prezidento g. 17, LT-72253 Tauragė.

       3.  Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

 1. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos nario vietą: iki 2021 m. gegužės 31 d.
 2. Kandidatai į valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 1. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

 1. Kandidatai į valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti kompetencijos strateginio planavimo ir valdymo arba teisės, arba žmogiškųjų išteklių valdymo, arba ūkio šakos, kurioje veikia savivaldybės valdoma įmonė, srityje;

7.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

 1. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nario atrankos vykdymo procese.

 1. Kandidatų dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus UAB Tauragės butų ūkiui 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. gegužės 22 d.

 1. UAB Tauragės butų ūkio kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

10.1. Administratorė Estera Spingienė tel. 8 446 61 711, el. p. info@taubu.lt;

 

10.2. Teisininkė Ieva Stružeckytė, tel. 8 446 61 808, el. p. ieva@taubu.lt.

PRIDEDAMA:

 1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija, 2 lapai.
 2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nario atrankos vykdymo procese, 1 lapas.

 ‹ Atgal

Avarinė tarnyba

Dirbame visą parą(8 446) 61 7138 699 19 813

Darbo laikas

I-IV: 8-17, V: 8-15.45 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Prisijungti